Portre Sanat

Yazarlık Atölyesi

“Yetişkinler İçin”

 


Yazarlık Atölyeleri, katılımcıların dramatik becerileri kazanmasına yönelik olarak planlanmıştır. Bu çalışma, katılımcılara, dramatik becerileri yazım serüveninde kullanma, eleştirel gözle bakma gibi becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda haftada bir gün ve 2 ders saati olarak planlanan çalışmaların ilk bölümü uygulama çalışmaları ikinci bölüm ise kuramsal çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Beş aylık zaman diliminde programlanan çalışmalarda aşağıda belirtilen oturumlar gerçekleştirilir

Hakkında...

Çatışmaya Giriş,

Çatışma Türleri ve Olasılıkları,

Çatışma ve Ateşleme Noktası,

Serim 1 (Zaman ve Mekân),

Serim 2 (Ne, Nasıl, Niçin),

Öz ve Biçim,

Diyalog,

Karakter,

Karakter Yaratma,

Olaylar Dizisi,

Önerme,

Hedef Kitle,

İnceleme Çalışmaları,

Film Çözümleme Çalışmaları,

Kurgulama Çalışmaları,

Kurgu Çeşitleri,

Hikaye Yazım Çalışmaları,

Sahneye Yönelik Yazım,

Radyoya Yönelik Yazım,

Senaryo Yazım Uygulamaları

Yeni Dönem Yazarlık Atölyesi Başladı

Umut Özgün Tezbaşaran, Umut Özgün Tezbaşaran, Umut Özgün Tezbaşaran, Umut Özgün Tezbaşaran, Umut Özgün Tezbaşaran, Umut Özgün Tezbaşaran, Umut Özgün Tezbaşaran, Umut Özgün Tezbaşaran, Umut Özgün Tezbaşaran, Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran  Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran Umut Özgün Tezbaşaran